La tutela: Elements clau

Aquets punts ens poden aclarir molts dubtes sobre la tutela.

  • Ser tutor no vol dir viure amb la persona tutelada
  • El tutor supleix la manca de capacitat d'autogovern
  • El tutor vetlla pel benestar de la persona tutelada
  • El tutor actua en nom de la persona tutelada
  • El tutor vetlla per la protecció del patrimoni de la persona tutelada
  • La finalitat de l'entitat tutelar és la protecció i la cura de les persones legalment incapacitades.
  • Les fundacions tutelars són persones jurídiques que reuneixen els requisits establerts per la legislació vigent i no tenen ànim de lucre.
  • L'entitat tutelar, sempre que sigui positiu pel tutelat facilita el contacte i les visites amb els familiars o persones del seu entorn.
  • Pot ser tutor tota persona o entitat designada pels pares en testament. En cas de no haver testament, serà el jutge l'encarregat de designar el tutor.
  • L'exercici de la tutela està controlat pel jutge: El tutor ha d'informar anualment de la situació personal i patrimonial del tutelat i demostrar una bona gestió i administració dels seus béns, així com una correcta atenció personal.

Actualitat

18.12.2015

Sopar de Nadal Fuseat

Sopar de Nadal Fuseat

10.07.2015

Berenar d'estiu de la fundació tutelar

Berenar d'estiu de la fundació tutelar

FUSEAT Fundació Privada Serveis d'Atenció Tutelar, 2015 © tots els drets reservats

T. 93 431 29 82

fundacio@fuseat.org

C/Santa Eulàlia 101, baixos 08902 L'Hospitalet de Llobregat