La tutela

Fuseat garanteix la defensa dels drets de la persona tutelada, la correcta administració dels béns i el compliment de les voluntats familiars. Tot amb un tracte personalitzat i humà.

La tutela és l'autoritat i obligació que la llei dóna a un adult per tenir cura d'un menor d'edat o d'una altra persona adulta que no pot valer-se per si mateixa. Poden ser tutores les persones jurídiques sense afany de lucre que tinguin per objectiu la protecció de persones incapacitades, com és el cas de Fuseat.

La tutela es fa necessària quan la persona ja està incapacitada i els pares no hi són o no poden exercir de forma adequada les seves funcions.

L'exercici de tuteles va més enllà de la gestió que es du a terme per administrar el patrimoni o realitzar els tràmits necessaris per a l'adquisició de recursos. La tutela implica conèixer en tot moment com es troba la persona tutelada i vetllar per a que rebi l'atenció que requereix però també implica un seguiment personal i afectiu mitjançant visites regulars per part del professional referent de tutela. En aquest sentit, Fuseat ofereix una atenció individualitzada amb una metodologia en revisió contínua per assolir la màxima qualitat.

La curatela

És una incapacitació parcial per determinats actes. El curador, a diferencia del tutor, no substitueix la persona incapaç, sinó que li complementa la capacitat i només intervé en aquells actes que especifica la sentència o marqui la llei.

Actualitat

18.12.2015

Sopar de Nadal Fuseat

Sopar de Nadal Fuseat

10.07.2015

Berenar d'estiu de la fundació tutelar

Berenar d'estiu de la fundació tutelar

FUSEAT Fundació Privada Serveis d'Atenció Tutelar, 2015 © tots els drets reservats

T. 93 431 29 82

fundacio@fuseat.org

C/Santa Eulàlia 101, baixos 08902 L'Hospitalet de Llobregat